Załącznik nr 3

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI

IM. JACKA KURONIA

na rok szkolny 2021/2022

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do klasy pierwszej sportowej – pływackiej Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na pierwszym etapie postępowania przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, które uzyskał, największą liczbę punktów na podstawie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na sali gimnastycznej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 90.

Próba sprawności ruchowej na lądzie:

1. Bieg na czas – dystans 30 m.  (10 pkt.)

2. Skok w dal z miejsca – dziecko wykonuje dwie próby, lepsza jest oceniana. (15 pkt.)

3. Jaskółka na czas – dziecko wykonuje dwie próby, lepsza jest oceniana. (15 pkt.)

4. Bieg slalomem na czas – dystans 15 m, cztery tyczki. (15 pkt.)

5. Skłon w przód z wyprostowanymi kolanami. (15 pkt.)

6. Deska na czas – podpór przodem z wyprostowanym tułowiem. (15 pkt.)

7. Rozumienie treści poleceń (0 –5 pkt.)

a) nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela (0 pkt.)                                                                                                     

b) rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela (5 pkt.)