Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Drużyna WOPR przy SP 67 dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.