III Wojewódzki Konkurs Plastyczny  im. Kazimierza Nowaka