Pieczęć biblioteczna

Dziękujemy Radzie Rodziców za wspaniałą, wyczekiwaną, kilkakrotnie zmieniającą projekt graficzny – biblioteczną pieczęć! Teraz wszystko będziemy sygnować naszym hasłem „Edukujemy, motywujemy, inspirujemy”!