Nowe książki w bibliotece

Rada Rodziców zakupiła nowe książki do naszej biblioteki.

Dziękujemy.