Kółko Fotograficzne wraz z sympatykami Fotografii

Kółko Fotograficzne wraz z sympatykami Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym.