Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 8 i 9.04.2019r.