EGZAMIN W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Egzaminy uczniów klas VIII odbędą się zgodnie z planem od 15 do 17 kwietnia 2019r.