Doradztwo Zawodowe

Nabór Poznań 

nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

www.cdzdm.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ko.poznan.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna

cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/