Szkolenie dla harcerzy

Członkowie Drużyny WOPR przy SP 67 prowadzili szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla harcerzy 174 PDH z os.Sobieskiego.