Zajęcia fotograficzne

Grupa fotograficznie zakręcona była na zajęciach związanych z początkami fotografii. Po teoretycznym wprowadzeniu uczniowie robili zajęcia metodą camery obscury a następnie wspólnie wywoływali je w ciemni. Niektóre zdjęcia przyniosły efekt bardzo artystyczny!