WYNIKI REKRUTACJI

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej
(tylko uczniowie spoza rejonu – klasa ogólna i uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej)