Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zbierają plony swoich wiosennych siewów. Dzisiaj do drugiego śniadania własna rzodkiewka.