Tolerancja – warsztaty 1a

1a wzięła udział w warsztatach dotyczących tolerancji wobec różnych niepełnosprawności. Uczniowie mogli przekonać się, z jakimi trudnościami na co dzień  mierzą  się osoby niewidome, niesłyszące oraz niepełnosprawne ruchowo.