WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA

Dnia 13 września odbyła się wideokonferencja pomiędzy Dyrekcją Czerwonogradzkiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III st. Nr 7 w Sosnówce, obwód lwowski a Dyrekcją naszej szkoły, w konsekwencji której zawarta została umowa o współpracy. Zawarcie tej umowy jest wynikiem udziału naszej szkoły w warsztacie dla nauczycieli z Polski i Ukrainy „Swatka 2017”.