Świetlica szkolna – klasy pierwsze

 

Rodzice uczniów klas I proszeni są o jak najszybsze dostarczenie deklaracji dotyczących pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

Formularz zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej