Sprzątanie Świata

Nasza szkoła 20. września aktywnie brała udział w akcji Sprzątanie Świata.