Poznaj naszą szkołę

 

KLASY I
 • Od momentu pojawienia się listy dzieci zakwalifikowanych do klas 1 sportowych i poza rejonem czyli od 10 kwietnia 12.00 do 12 kwietnia prosimy o dostarczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.
 • Nie złożenie  potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

Nabór do klas I – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:

 • Zgłoszenia prosimy składać od 07 do 30 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły.
 • Należy wypełnić tylko jeden dokument: „NABÓR 2018” – dostępny na stronie szkoły (www.sp67poznan.pl).
 • 10 kwietnia 2018 r. (godz. 12.00) zostanie ogłoszona lista kandydatów  przyjętych  do obwodowej szkoły podstawowej.

 

Obwód  szkoły:      os. St. Batorego;  ul. Braille’a;  ul. Opieńskiego

Nabór do klas I sportowych

 • Zgłoszenia prosimy składać od 19 do 30 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły.
 • Należy wypełnić tylko jeden dokument: „NABÓR 2018” – dostępny na stronie szkoły (www.sp67poznan.pl).
 • Testy sprawnościowe odbędą się w dniach 26.03.2018 r.  lub  28.03.2018 r. w godz. 8.00 – 9.30  na pływalni „Atlantis”.

 

Nabór do klas I – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Nabór do klas I – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły:

 • Zgłoszenia prosimy składać od 19 do 30 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły.
 • Należy wypełnić tylko jeden dokument: „NABÓR 2018” – dostępny na stronie szkoły (www.sp67poznan.pl).

 

KLASY IV i VII

 1. Nabór bezobwodowy do klas IV i VII
 • Wnioski (druki do pobrania w sekretariacie szkoły) prosimy składać  od 07 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r. w sekretariacie szkoły.
 1. Nabór bezobwodowy do klasy VII dwujęzycznej
 • Wnioski (druki do pobrania w sekretariacie szkoły) prosimy składać  od 23 do 26 kwietnia 2018 r.  w sekretariacie szkoły.
 • Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. o godz. 13.00 w budynku SP 67.
 1. Istnieje możliwość utworzenia klasy IV sportowej i klasy VII sportowej. Do wyboru 2 dyscypliny – pływanie  lub zapasy.
  Szczegóły dotyczące testów sprawnościowych zostaną podane w późniejszym terminie. 
Nabór do klasy dwujęzycznej

 
Dokumenty do pobrania

W załącznikach znajdą Państwo: Uchwałę Rady Miasta w tej sprawie, wzmiankowane zarządzenie oraz odpowiednie do niego dodatki.