UWAGA!

W związku z likwidacją usługi konto dla Rad Rodziców w Banku Pocztowym,

od 1.07.2020 Rada Rodziców przy SP 67 w Poznaniu ma NOWE KONTO:

SGB Bank S.A.

Nr rachunku: 30 1610 1133 2003 0200 0160 0001

Wszelkie wpłaty w roku szkolnym 2020/2021 prosimy już kierować na ww konto.

 

W Roku szkolnym 2018/2019 składka na Fundusz Rady Rodziców została ustalona w kwocie
50,00 zł/rocznie. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo składka wynosi 50% tj. 25 zł na drugie i kolejne dziecko.

Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem Skarbników w klasach lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Kontakt do Rady Rodziców:

e-mail rada.rodzicow.sp67.gim12@gmail.com,
Facebook Rada Rodziców SP67 & GIM12 – Poznań

kład Prezydium Rady Rodziców:

Piotr Krasiński (VI C) – Przewodniczący Rady Rodziców

Monika Kurniczak (II A) – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Ewa Szulczewska (I B) – Skarbnik Rady Rodziców

Żaneta Ficova (VI D)– Sekretarz Rady Rodziców

Wojciech Sawczyn (III B) – Członek Prezydium Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

– Małgorzata Ładzińska (II B)

– Żaneta Malicka (II E)

– Sylwia Grycza-Waliszewska (I E)

Sprawozdanie Rady Rodziców z działalności w roku Szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z działalności RR_2018_2019

Sprawozdanie Rady Rodziców z działalności w roku Szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z działalności RR_2017_2018

Kompetencje Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia reprezentuje interesy rodziców Szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz Regulaminu Rady. Swoje cele realizujemy w szczególności poprzez:

 1. Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły.
 2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły.
 3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły.
 4. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły.
 5. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Fundusze, którymi dysponuje Rada Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

 1. a)   poprawę bazy materialnej szkoły,
 2. b)   wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 3. c)   wycieczki szkolne,
 4. d)   imprezy szkolne,
 5. e)   nagrody,
 6. f)    zapomogi,
 7. g)   obsługę finansową Rady Rodziców,
 8. h)   pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
 9. i)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców_2018_2019

TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW SP67 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • 24.10.2019 godz. 18:00 (czwartek)
 • 28.11.2019 godz. 18:00 (czwartek) 
 • 17.12.2019 godz. 18:00 (wtorek)
 • 23.01.2020 godz. 18:00 (czwartek)
 • 27.02.2020 godz. 18:00 (czwartek)
 • 26.03.2020 godz. 18:00 (czwartek)
 • 29.04.2020 godz. 18:00 (środa)
 • 28.05.2020 godz. 18:00 (czwartek)
 • 18.06.2020 godz. 18:00 (czwartek)