Próbny alarm pożarowy

Próbny alarm pożarowy – sprawdzanie procedur ewakuacji szkoły.