Bardzo dziękujemy wspaniałej Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, przeznaczonych na konkursy biblioteczne.