Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Sprzątanie Świata
Apel – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Drużyna WOPR
Międzynarodowy turniej zapaśniczy
Zebrania z rodzicami
„Poznański Targ Dobra”  – zaprasza Drużyna WOPR przy SP 67
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych
Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
Zebrania klasy I
1 2 65