Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Ferie w naszej szkole na sportowo -Zima z PSM
Odwiedziny w szpitalu
Wycieczka klasy 2e i 3c do Amazon Centrum Logistyki E-Commerce
Zimowo, ze świętami w tle.
Przedstawienie ” Wilk i zając”
Biblioteka
Biblioteka
„Zimowy karmnik” – wyniki konkursu
Olimpiada Matematyczna Juniorów
1 2 80