Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Wycieczka do Biskupina
„Nie taki prąd straszny”
Jak uratować komuś życie?
Turniej zapaśniczy w Plewiskach
Międzywojewódzka Liga Młodzików
Szkolny ogród
Zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Dzień Edukacji Narodowej
1 2 69