Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Klasy I i III na wycieczkach
Ochrona środowiska
Festiwal podróżniczy.
Wycieczka 4d i 4b.
Vice-Mistrz Polski
„Dom chłopaków” w Broniszewicach
Wycieczka do Londynu
Doradztwo zawodowe
„Niesamowite przygody 10 skarpetek” w 1a
1 2 59