Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Laboratorium Wyobraźni
Historia Biblii
Jasełka
Bezpieczne ferie
Jaka to melodia?
Co nowego w szkolnej bibliotece?
Ferie w naszej szkole na sportowo -Zima z PSM
Odwiedziny w szpitalu
Wycieczka klasy 2e i 3c do Amazon Centrum Logistyki E-Commerce
1 2 81