Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

EGZAMIN W SZKOLE PODSTAWOWEJ
EGZAMIN GIMNAZJALNY
Puchar Polski w zapasach
Brązowy medal w Taekwondo
Wieczór filmowy.
Klasowe kręgle.
1 2 56