Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Złota Żaba – wyniki
Zmiany na Skateparku
,, Zaproś mnie na swoją lekcję ” – projekt edukacyjny
Pomoc dla chłopców z Broniszewic.
1 2 90