horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Konkurs Fotograficzny  Echo Historii
Zwycięzcy Ligi Klas 2017/2018
Srebrny medal zdobyty w Danii
Gra terenowa ” Śladami Powstania Wielkopolskiego”
Turniej zapaśniczy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
„Bądź bezpieczny” – warsztaty
Prace kółka fotograficznego
Kopiec Wolności w Poznaniu
Brązowy medal – zapasy
1 2 44