Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Mikołajkowe zawody pływackie
Wycieczki po Poznaniu
Piłka ręczna – awans drużyny dziewcząt
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Mikołajkowe Zawody Pływackie Klas Sportowych
Głosowanie -Szkoła Małego Inżyniera.
Słodkości w wykonaniu 1c.
Mikołajkowa niespodzianka od Rady Rodziców
1 2 13