Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Świetlica
Bal Absolwentów
Dzień Sportu
„Bezpieczne wakacje”
Spotkanie się z entomologiem
Drużyna WOPR w działaniu
„Nie boję się udzielam pomocy”
Mistrzostwa Polski w sumo
Nocna przygoda w szkole
1 2 63