horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Zajęcia sportowe
Zajęcia na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Festiwal
„Złote Żaby” już wręczone !
Rekrutacja do klas IV i VII- informacje!
Wycieczka 4b i 4d do Trójmiasta i na Kaszuby
Uczniowie klas pierwszych na wycieczkach
Pierwsze miejsce w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych
1 2 28