Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Konkurs dla uczniów klas 1-3 –  „Pani Zima”
Powstanie wielkopolskie
Zdalna Sztuka w siódmych i szóstych klasach
Plastyka i technika w nauczaniu zdalnym – klasy czwarte i piąte
Kartki świąteczne
Jasełka „On jest Królem naszych serc!”
Grudzień w klasach 1-3.
1 2 100