horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Półfinał XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Szkolenie dla harcerzy
Spotkanie z doradcą zawodowym.
Zajęcia przyrodnicze w Palmiarni.
Zakończyła się akcja „Opatrunek na ratunek”. 
Jasełka w wykonaniu klasy 4d
Świąteczny turniej w badmintona.
Zwycięzcy szkolnego konkursu „Problemik miesiąca grudnia” i „Problem miesiąca grudnia”
1 2 17