Adres do wysyłania zeskanowanych dokumentów:

nabor_sp67@wp.pl

Adres dla wniosków wysłanych pocztą:
Szkoła Podstawowa nr 67 os. Batorego 101 60-687 Poznań