Malowanie światłem

Prace uczniów klas artystycznych wykonane na warsztatach na Uniwersytecie Artystycznym.