Lista uczniów przyjętych do klasy siódmej,  dwujęzycznej: 

lista przyjętych kl. 7 dwujęzycznej