Kółko Fotograficzne wraz z sympatykami Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym.