Zebrania i konsultacje 2020/2021

 

ZEBRANIA on-lineKONSULTACJE on-line
I semestr
12,13,15.10.2020
26,27.01.2020I semestr
listopad/grudzień 2020

II semestr
20,21.04.2021

II semestr
marzec 2021
maj 2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2020
2.Zimowa przerwa świąteczna23- 31 grudnia 2020
3.Koniec I semestru 31.01.2021
4.Początek II semestru01.02.2021
5.Ferie zimowe15 lutego - 28 lutego 2021
6.Wiosenna przerwa świąteczna01 kwietnia - 06 kwietnia 2021
7.Egzamin ósmoklasisty25-26-27.05.2021
9.Boże Ciało03.06.2021
10.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych25.06.2021
11.Ferie letnie26 czerwca - 31 sierpnia 2021