KONKURS

 

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  im. Jacka Kuronia  wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu matematycznego „Horyzonty Matematyki”. Tegoroczna edycja odbędzie się 15 marca 2019 roku na terenie Kampusu UAM Morasko – Wydział Matematyki i Informatyki.

Celem konkursu jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.
Konkurs ma nietypową formę, ponieważ startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest umiejętność słuchania i przetwarzania informacji.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów.

Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza  zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Zapisy trwają do 15 lutego 2019 roku, jednak w przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zablokowania listy. Rodzice/ opiekunowie prawni  zobowiązani są do wypełnienia zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Uczniowie zobowiązani są do dostarczenia w/w zgody w dniu konkursu.

Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają do 28 lutego 2019 roku e-maila potwierdzającego

 

Regulamin Konkursu Horyzonty Matematyki

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego obok w terminie do 15 lutego 2019 roku.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zablokowania listy.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 osób.

Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do dostarczenia w dniu konkursu pisemnej zgody rodziców na przetwarzanie danych.

Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają najpóźniej do 28 lutego 2019 roku e-maila potwierdzającego uczestnictwo w konkursie.

Wszystkich uczestników konkursu oraz szkoły ich zgłaszające obowiązuje regulamin konkursu.

 

 

Zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń – limit miejsc wyczerpany.

Każda zgłoszona szkoła otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

 

HONOROWY PATRONAT

 

Kuratorium Oświaty

Marszałek Województwa Wielkopolskiego