Działalność Drużyny WOPR

Drużyna WOPR przy SP 67 brała udział w  VII Poznańskim Dniu i Tygodniu Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności, XVI edycji Festynu Charytatywnego „Niebiescy dzieciom”,  organizacji IV Dnia Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Społecznych Wyższej Szkoły   Bezpieczeństwa. Przygotowujemy się do dalszych działań.