W dniach 29 i 30 kwietnia oraz od 13 do 16 maja odbywały się spotkania z panią Elżbietą Swat- Padrok, psycholog i główny specjalista ds. doradztwa zawodowego z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, podczas którego uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum zostali zapoznani z zasadami i terminami rekrutacji do szkół średnich. Omówione zostały również zasady funkcjonowania systemu rekrutacji elektronicznej oraz wytyczne do przeliczania punktów rekrutacyjnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.