Doradztwo zawodowe

W dniu 13 listopada klasy ósme brały udział w warsztatach, na których uczniowie zapoznali się z systemem edukacyjnym w Polsce, dowiedzieli się co należy brać pod uwagę planując karierę zawodową oraz poznawali różne zawody. Zajęcia były prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.