Apel – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

17.września odbył się apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.