Akcja „Opatrunek na ratunek”

Otrzymaliśmy podziękowanie z Fundacji Redemptoris Missio za udział w Akcji „Opatrunek na ratunek”.