horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Klub Humanitarny
Sukces w konkursie recytatorskim
Wojewódzki Konkurs Fizyczny – laureat i finalista
Dzień Logiki i Pierwszy Dzień Wiosny
Rozpoczęcie wiosny, jak świętowały klasy pierwsze?
3. miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Miasta Poznania
Laureat XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów
Mistrzostwa Wielkopolski
Awans do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
1 2 25