horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Alarm
Igrzyska Dzieci.
Lekcja muzealna – „Cztery pory roku”
Pasowanie na ucznia – klasy pierwsze
Szkolenie z RKO dla drugich klas
” Warto mieć pasje” – projekt w 1 d
Biegi przełajowe
Mistrzostwa Miasta Poznania – badminton
Srebrny medal w pływaniu
1 2 42