Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Walentynki
Wyniki konkursu ” Poznań -moje miasto”
Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania w zapasach 13.02.2021.
XXIX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy -Puchar Sobieskiego
Wyniki konkursu walentynkowego
Tłusty Czwartek
Podziękowania dla Rady Rodziców
Karnawał 2021 w SP 67
DBI
1 2 102