horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Złoty i brązowy medal
Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Międzynarodowy Turniej w Piłce Wodnej Juniorów
XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych
Warsztaty artystyczne epizod VI : „Czy tworzenie np. gier komputerowych jest proste?”
„Dzień Delty” na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
Wielkopolskie Mecze Matematyczne Juniorów
Lekcja przyrodnicza w Starym ZOO
Wycieczka na Pomorze Zachodnie
1 2 31