Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Pasowanie na ucznia
Konkurs „MÓJ POZNAŃSKI EKO BOHATER”
Pasowanie na Czytelnika i Rycerza Książki
Jesienna poezja
Dzień Edukacji Narodowej
20 medali na Mistrzostwach Miasta Poznania w sumo
Konkurs biblioteczny
1 2 94