horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Rekrutacja do klas IV i VII- informacje!
Wycieczka 4b i 4d do Trójmiasta i na Kaszuby
Uczniowie klas pierwszych na wycieczkach
Pierwsze miejsce w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych
Mistrzostwa Wielkopolski w zapasach
Turniej tańca i aerobiku
Turniej tańca i aerobiku
Kółko Fotograficzne wraz z sympatykami Fotografii
1 2 28