horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Mikołajkowe zawody pływackie
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Nagrody dla najlepszych sportowców
Szkolny konkurs krasomówczy
Kawiarenka mikołajkowa
Mikołajkowy kiermasz świąteczny
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
„Bądź bezpieczny”
Spotkanie z pisarką
1 2 46