horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

„Drzwi otwarte – klasy IV i VII”
„A tymczasem – na lekcji ceramiki…”
Projekt – Edukacyjna Sieć Antysmogowa
VI edycja Konkursu Wojewódzkiego Horyzonty Matematyki
Międzynarodowy Turniej zapaśniczy na Ukrainie
Puchar Polski Kadetek i Turniej Nadziei Olimpijskich
Zapraszamy do naszej Szkoły
XXVII Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego
1 2 53