horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Konkurs ” Cztery pory roku”
Uroczyste zakończenie roku szkolnego trzecich klas Gimnazjum
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas pierwszych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas II oraz IV i VII
Święto Kina i pikniki klasowe
Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Bezpieczna woda -lato
Dzień Sportu
Mistrzostwa Polski
1 2 37