Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy
Turniej Piłkarskim z Okazji Dni Piątkowa
„Jak to lata szukano?”
Projekt Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania – laureaci
3k na wycieczce do muzeum
5c na wycieczce w Zielonej Górze
Zawody pływackie
Wycieczka do Centrum Amazon
Festiwal podróżniczy „Bez granic”
1 2 62