Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Lista uczniów przyjętych do dwujęzycznej klasy siódmej
Kangur Matematyczny – wyniki
Najpiękniejsze na świecie biblioteki dla dzieci
Kangur Matematyczny
Zwrot podręczników do szkolnej biblioteki.
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” 30 maja – 7 czerwca 2020 r.
Testy sprawnościowe – zestaw ćwiczeń
Dzień Matki
1 2 91