Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

SZKOŁA W CHMURZE
ZAMKNIĘCIE BOISKA I PLACU ZABAW
HORYZONTY MATEMATYKI – ZMIANA TERMINU
Poranki z książką w bibliotece
Dzień Kobiet w szkolnej bibliotece.
Pracownia Edukacyjna ,,Wiatrak”
Pro Symfonika – klasy trzecie
Brązowe medale – zapasy
Z wizytą w bibliotece
1 2 86