horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Balik
Walentynkowa akcja Samorządu Uczniowskiego. 
Nagrody Miasta Poznania
„Kopciuszek” w Teatrze Wielkim
Mistrzostwa Miasta Poznania w zapasach
Drużyna WOPR
Bieg dla Miasta Poznania
Dzień Bezpiecznego Internetu
1 2 50