horyzonty matematyki

 

 

Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Gra terenowa ” Śladami Powstania Wielkopolskiego”
Turniej zapaśniczy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
„Bądź bezpieczny” – warsztaty
Prace kółka fotograficznego
Kopiec Wolności w Poznaniu
Brązowy medal – zapasy
1d – tworzy projekty budynków
Apel – Święto Niepodległości
Turniej zapaśniczy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
1 2 43