Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Wycieczka do Sądu Okręgowego
„Koniczynka”
Zbieramy zegarki
Akcja DKMS
Brązowy medal – zapasy
Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej
Arena Zawodowców
„Wiem jak ratować życie”
Muzeum Powstania Wielkopolskiego
1 2 73