Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Przygotowania do kiermaszu świątecznego.
Najpiękniejsze bombki
Konkurs ” Zimowy karmnik”
Kiermasz świąteczny
Wycieczka do Niemiec
Akcja „Opatrunek na ratunek”
Mistrzostwo Miasta Poznania – październik, listopad
Turniej Heros Lady Open
Wycieczka do Ośrodka Edukacyjnego „Łysy Młyn”
1 2 76