Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.

Jacek Kuroń

 

Szkoła Podstawowa nr 67

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Prawa dziecka
Otwarte Mistrzostwa Gminy Osielsko – zapasy
Narodowe Święto Niepodległości
Szkolny Tydzień Patriotyczny
Kartka na Dzień Niepodległości
Ogólnopolskie zawody pływackie – medale
Dzień Postaci z Bajek
1 2 96